Tjänster

Styrelsen

Roger Klemo , Ordförande tel: 070-575 76 57

Anders Lindmark, Kassör tel:070-659 42 65

Nina Ydfjärd Svanström, Sekr & Hemsidesansvarig tel: 070-314 58 18

Helena Bäcklin, Ledamot

Victoria Lundmark, Suppleant

Camilla Lind, Suppleant

Dan Ydfjärd , Tjärnenansvarig tel:070-314 58 14

Nina Ydfjärd Svanström Grannsamverkan tel: 070-314 58 18

Stig Nyström, Vattenansvarig tel: 070-349 46 54

Brage Wikberg, Vägansvarig tel: 070-685 61 95

Dan Bergström tel: 070-543 49 67  Raje Kemi tel: 073-845 07 20 Hamnansvariga

Curt Burman, Revisor

Kristina Falk, Revisor

Bengt Hågstrand, Rev suppleant

Roger Klemo, Valberedning

Marina Wiklund, Valberedning

 

Styrelsen nås via kontaktformuläret som man kan fylla i under fliken Kontakt och skicka in via hemsidan.