Tjänster

Styrelsen

 

Yvonne Lundgren, Ordförande

Lars Sandberg , Vice ordf

Anders Lindmark, Kassör

Nina Ydfjärd Svanström, Sekr & Hemsidesansvarig

Leif Morin, Ledarmot & Hamnansvarig

Helena Bäcklin, Suppleant

Bernt Olofsson, Suppleant & Vägansvarig

Victoria Lundmark, Suppleant

Johnny Nilsson, Tjärnenansvarig & Grannsamverkan

Stig Nyström, Vattenansvarig

Curt Burman, Revisor

Christer Sjömark, Revisor

Bengt Hågstrand, Rev suppleant

Sven-Ivar Lidström, Valberedning

Roger Klemo, Valberedning

 

Styrelsen nås via kontaktformuläret som man kan fylla i under fliken Kontakt och skicka in via hemsidan.