Tjänster

Styrelsen

 

Leif Morin, Ordförande

Roger Klemo , Vice ordförande

Anders Lindmark, Kassör

Nina Ydfjärd Svanström, Sekr & Hemsidesansvarig

Helena Bäcklin, Ledarmot

Victoria Lundmark, Ersättare

Camilla Lind, Suppleant

Johnny Nilsson, Tjärnenansvarig & Grannsamverkan

Stig Nyström, Vattenansvarig

Brage Wikberg, Vägansvarig

Dan Bergström, Raje Kemi, Hamnansvarig

Curt Burman, Revisor

Kristina Falk, Revisor

Bengt Hågstrand, Rev suppleant

Roger Klemo, Valberedning

Marina Wiklund, Valberedning

 

Styrelsen nås via kontaktformuläret som man kan fylla i under fliken Kontakt och skicka in via hemsidan.