Tjänster

Styrelsen

 

Yvonne Lundgren, Ordförande

Leif Morin , Vice ordf & Hamn och vägansvarig

Anders Lindmark, Kassör

Nina Ydfjärd Svanström, Sekr & Hemsidesansvarig

Helena Bäcklin, Suppleant

Bernt Olofsson, Ledarmot

Victoria Lundmark, Suppleant

Johnny Nilsson, Tjärnenansvarig & Grannsamverkan

Stig Nyström, Vattenansvarig

Curt Burman, Revisor

Christer Sjömark, Revisor

Bengt Hågstrand, Rev suppleant

Sven-Ivar Lidström, Valberedning

Roger Klemo, Valberedning

 

Styrelsen nås via kontaktformuläret som man kan fylla i under fliken Kontakt och skicka in via hemsidan.