Tjänster

Styrelsen

Roger Klemo , Ordförande tel: 070-575 76 57

Anders Lindmark, Kassör tel:070-659 42 65

Nina Ydfjärd Svanström, Sekreterare, Hemsida och Grannsamverkan ansvarig tel: 070-314 58 18

Vice ordförande (under behandling)

Johan Bäcklin, Ledarmot

Camilla Lind, Ledamot

Victoria Lundmark, Suppleant

Karola Lövgren, Suppleant

Dan Ydfjärd , Tjärnenansvarig tel:070-314 58 14

Johannes Wiklund tel: 070-600 79 91,  Stig Nyström tel: 070-349 46 54, Vattenansvarig

Brage Wikberg, Vägansvarig tel: 070-685 61 95

Dan Bergström tel: 070-543 49 67  Raje Kemi tel: 073-845 07 20 Hamnansvariga

Curt Burman, Revisor

Kristina Falk, Revisor

Bengt Hågstrand, Rev suppleant

Roger Klemo, Valberedning

Marina Wiklund, Valberedning

 

Styrelsen nås via kontaktformuläret som man kan fylla i under fliken Kontakt och skicka in via hemsidan.