INFORMATION

2019-05-18

HAMNEN!

Bryggorna ska sättas i vattnet för sommarsäsongen.

Lördagen den 25 Maj kl. 10.00.

Hjälp behövs så alla båtägare kom ner vid ovanstående tidpunkt och hjälp till!

———————————

Nu finns det 2 lediga båtplatser i hamnen.

Kontakta Leif Morin, hamnansvarig för info.

———————————-

Sommarvattnet sätts igång den 10 Maj.

———————————-

OBS!

Nu gäller viktbegränsningen 3,5 Ton efter Småskärsuddsvägen.  Öppnas åter för all trafik i mitten på Maj vilket meddelas här och via skyltning. Eventuella avsteg från detta får endast göras av

Jan Kaarle tel: 070-661 99 04

Då det är investerat nästan 2 miljoner kr i ny beläggning så är vi tacksamma om den får förbli oskadd.

Obs! Förbudet gäller inte Privevas sop/slamtömningsfordon

————————————-

Röjsåg och Motorsåg finns att låna från föreningen, lämnas självklart tillbaka efter avslutat arbete hela och rena. Kontakta Leif Morin, Hamnansvarig för dessa.

 

 

Dokumentbank

 

Läs mer

Kontakt

 

Läs mer