INFORMATION

Slyröjning efter vägkanter/diken kommer genomföras under V 32 eller V 33.

Vattenslangar som ligger ytligt ca 4 meter från vägen ska märkas ut ordentligt så att de inte skadas.

Nu finns Röjsåg och Motorsåg att låna från föreningen, lämnas självklart tillbaka efter avslutat arbete hela och rena. Kontakta Leif Morin Hamnansvarig för dessa.

 

ÖVRIG INFORMATION

Bredviksberget har öppet söndagar 09.00-13.00 from 1 April.

Kvällsöppet måndagar och onsdagar 07.00- 20.00

 

 

Dokumentbank

 

Läs mer

Kontakt

 

Läs mer