INFORMATION

Sand finns nu att hämta i lådor utplacerade i hamnen och vid sopstationen om halkan kommer.

Röjsåg och Motorsåg finns att låna från föreningen, lämnas självklart tillbaka efter avslutat arbete hela och rena. Kontakta Leif Morin, Hamnansvarig för dessa.

 

ÖVRIG INFORMATION

Bredviksberget har öppet söndagar 09.00-13.00 from 1 April.

Kvällsöppet måndagar och onsdagar 07.00- 20.00

 

 

Dokumentbank

 

Läs mer

Kontakt

 

Läs mer