Information

 

20170514

  1. Vägen – Vägarbete kommer påbörjas efter midsommar (exakta datum kommer) Undvik att planera in tung trafik under denna period. Ansvarig: Leif Morin
  2. Sommarvatten – Är nu påslaget. Kontrollera era ventiler gällande läckage. Ser ni läckage (stora vattensamlingar) vid huvudvattenledningen, kontakta Stig Nyström
  3. Hamnen – Sjöbodar skall hållas efter av ägarna, gäller även klippning av gräs runt dessa. Båtvagnar får endast ställas på anvisad plats. Ansvarig: Johnny Nilsson
  4. Kontaktuppgifter till ansvariga finns under fliken ”Styrelsen” och där i dokumentet ”Namnlista Styrelsen HSF”
  5. Sommaraktivitet – Förslag på gemensam sommaraktivitet i hamnen mottages gärna. Maila via kontaktformuläret eller prata med någon i styrelsen. Hade varit kul att ses !
  6. Söndagsöppet på återvinningen. Se länk till bredviksberget för öppettider.
  7. Hamnen – Johnny behöver hjälp med sjösättning av bryggorna på söndag 21/5.

Dokumentbank

 

Läs mer

Kontakt

 

Läs mer