Tjänster

Styrelsen

Roger Klemo , Ordförande tel: 070-575 76 57

Anders Lindmark, Kassör tel:070-659 42 65

Mari Klemo, Sekreterare, Hemsida 070-3433374

Grannsamverkan, Torbjörn Bergman 070-6871667

Camilla Lind, Vice ordförande

Johan Bäcklin, Ledarmot

Victoria Lundmark, Suppleant

Carola Lövgren, Suppleant

Dan Ydfjärd , Tjärnenansvarig tel:070-314 58 14

Johannes Wiklund tel: 070-600 79 91  Vattenansvarig

Stefan Mikaelsson, Vägansvarig tel: 070-5921141

Dan Bergström tel: 070-543 49 67  Torbjörn Bergman tel: Hamnansvariga

Kristina Falk, Revisor

Bengt Hågstrand, Rev suppleant

Valberedning

 

Styrelsen nås via kontaktformuläret som man kan fylla i under fliken Kontakt och skicka in via hemsidan.